Hvordan redigere sider?

Hvordan redigere sider?
Dette er en kortfattet og amatørmessig "brukerveiledning". Den beste måten å lære på, er å prøve!
For å lære mer, og for å se på mer avanserte muligheter, gå til dokumentasjonssidene.

Dette oppsummerer og gir dere fremgangsmåte for de viktigste tingene dere kan få bruk for å gjøre på wikisiden. Når dere vel har kommet i gang, ser det ut til å være nokså enkelt å gjøre de grunnleggende tingene, og jeg tror dere vil være godt i stand til å finne ut av tingene. Eksperimenter i vei!

Enkel redigering
For å redigere en side, klikker du på ”Edit” nederst. Da får du opp et skrivevindu med en del knapper over. Hold musepekeren over for å få en kort beskrivelse av hva knappen gjør. De på den øverste linja er tekstformatering - viktigste er overskriftene, fet/kursivert/understreket tekst, hevet senket tekst. Så kommer fire knapper der det kanskje er den for tabeller som er mest aktuelt. De neste fire er for å sette inn lenker til eksterne sider og lenker til andre sider på wikien. Deste gruppe på fire er for å sette inn bilder og for å ”embedde” video eller lydfiler. Blant de på nederste linje kan du finne knapper for å lage punktmerkede lister osv.

Når du begynner å redigere siden, blir den låst for andre slik at siden ikke endres mens du holder på! Bare en person kan redigere en side om gangen.

Kommentarfelt Alle sider dere oppretter skal ha et kommentarfelt. Det lager dere ved å lime inn denne koden nederst på siden: [[module Comments]]

**Å skrive tekst ** er rett fram. For å formatere tekst, klikker du den aktuelle knappen. Da dukker det opp koder som forteller systemet hvordan teksten skal se ut. Skriv inn teksten mellom eller bak (litt avhengig av hva dere gjør) Når siden lagres, kan du se hvordan koden virker.

LageLage lenker til eksterne sider:Det er enklest å bruke den knappen som heter ”URL Link Wizard”. Da får du opp et vindu hvor du kan lime inn koden. ”Anchor text” er hva som skal vises evt istedenfor selve lenken, og så kan du krysse av for om siden skal vises i et nytt vindu.

Lage lenker til andre sider på wikien: Igjen er det greiest å bruke ”wizarden”. Angi navnet på siden du skal lenke til (alle sider på wikien har et navn). Om siden ikke eksisterer fra før, blir det lagt en rød lenke på siden du jobber på. Når du klikker på denne, får du mulighet til å opprette den nye siden.

**Opprette nye sider: ** Det er best å gjøre det som beskrevet i punktet over, altså ved å lage en ny lenke, og så følge denne lenken for å begynne å rediere den nye siden. Alternativt kan dere bruke ”Add a new page” i menyen i venstre ramme.

Dette inn bilde: Først må bildet lastes opp. Nederst på siden, tre plasser til høyre for edit, klikker du på ”files”, finner fila og laster den opp. Så klikker du på ”edit”, og ”Image Wizard”, huker av for ”attached file” og velger det bildet du vil sette inn. Dere kan også legge lenker til bilder som finnes på nettet, de vil da vises på siden.

Embedde/bygge inn video fra YouTube: Åpne videoen på YouTube. Kopier embed-lenken som du finner i info-feltet øverst til høyre ved siden av videoen (der det står ”embed”,. Åpne siden din for redigering og klikk på ”Embed video”-knappen. Da får du opp denne koden der markøren din står:
Da får du opp en kode, og limer inn embed-lenken du har kopiert
istedenfor teksten ”Paste ….osv”. Prøv!

Dere kan selvsagt også bygge inn innhold fra andre tjenester, men det er litt forskjell på hvordan man gjør det. Det finnes mange eksempler på dokumentasjonssidene, eller klikk på lenken under redigeringsvinduet som heter "code snippets collection"