Nettsteder og multimedier. Kompetansemål : 6

Laget av Nitasha, Theebiga og Giluxsia

6. Sette opp krav til å vurdere nettsteder

  • Basisbok IT 1, kapittel 16, s. 139 - 143

Filformaering

En fil er en samling med data som er lagret som en enhet. Den har et navn, og en filtype som viser til hva slags innhold filen har, som for eksempel filtypen mp3.
I noen tilfeller angir filtypen hvilket program filen er lagret i, og dermed vet vi hvilken fil det er.
filetypes.png
Komprimering

Størrelsen på en fil ved lagring blir angitt som kilobyte(Kb) eller megabyte(MB). Ofte vil filer med multimedieinnhold være ganske store. For at nedlasting fra Internett ikke skal ta for lang tid, komprimerer man bilde- og lydfiler. Mange programmer vil under lagring gi deg valg om å lagre filene i ulike filformater. Når det gjelder komprimering av lydfiler vil det bety at toner som øret ikke hører, tas bort. For bilder kan det bety at man ved komprimering tar bort enkelte bildepunkter. Når man skal komprimere multimediafiler slik at de blir mindre og raskere å laste ned, må man balansere hensynet til kvalitet på innhold opp mot tiden det vil ta å laste ned filen.

Tips_CanonS3.jpg

Bilder

De aller fleste fotografier lagres som pikselgrafikk. Datamaskinen lagrer fargeinformasjon og piksel (punkt) på bildet.
Vektorgrafikk er bakgrunn på siden. Ofte benyttes dette til strektegninger, illustrasjoner og symboler, som beregninger av geometriske former. Man kan også skalere ubegrenset, uten tap av kvalitet, og det tar mindre lagringsplass i forhold til pikselgrafikk.

Ukomprimerte bildeformater

Ukomprimerte bildeformater som TIFF og BMP benyttes veldig mye. Det brukes i liten grad på nettet. Filene er store og gir god kvalitet ved utskrift på papir. TFF står for Tagged Image File Format. Bilder lagret i TIFF, kan benyttes på PC’er og Mac- maskiner. BMP står for (Windows) Bitmap File. BMP- formatet er operativsystemet Windows eget standardformat for punktgrafikk. Lager man et bilde i tegneprogrammet Paint, vil systemet foreslå lagring i det ukomprimerte BMP-formatet.

Komprimerte bildeformater

Graphics Interchange Format større lagring av bilder med maksimalt 256 farger. Formatet benyttes derfor til lagring av bilder med få farger, som for eksempel ikoner og tegninger. GIF- formatet har også den egenskapen at det støtter gjennomsiktighet. Dette betyr at deler av GIF-bilde kan være gjennomsiktig. Dette benyttes også til animasjoner. En animasjon er rett og slett bilder i bevegelse.
Et annet eksempel som vi skal se på er fotografi. Et fotografi kan bestå av piksler i millioner av farger. GIF-formatet vil derfor gjengi slike bilder dårlig. Mange fargenyanser vil bli borte. JPG-formatet støtter mer enn 16 millioner farger og er standard lagringsformat for fotografier på web. JPG står for Joint Photographic Experts Group. Komprimering av et JPG-bilde består i å fjerne informasjon som ikke er vesentlig for visning av bildet. Man kan selv regulere kvaliteten og størrelsen på bilder ved lagring. Om en fotograf skal legge ut sine kvalitetsfotografier, er det viktig å bevare bildene med høyest mulig kvalitet, selv om det vil ta lang tid å laste ned bildene.
PNG står for Portable Network Graphics. Dette formatet har mange av de egenskapene som i GIF-formatet. Men den har ikke de samme GIF-begrensningen på å håndtere 256 farger. Fordelen med PNG er at dette formatet komprimerer bilder uten tap av kvalitet. Formatet støtter gjennomsiktighet, men ikke animasjoner.

caseimage_hoytaler-musikk-hoy-lyd-braak-stoy-illustrasjon.jpg

Lyd

Ukomprimerte lydformater

WAV står for Wave audio format. Dette er et ukomprimert filformat for digitalt lyd. Formatet gir lyd av god kvalitet, men filene blir store dersom de er i dette formatet. De korte lydene du hører når en maskin med Windows slås av eller gir beskjed om feil, er lagret i wav-format. Formatet støttes av de fleste programmer som spiller av lyd.

Komprimerte lydformater

Når vi skal publisere lydfiler på nett, er det naturlig å benytte lydformater som MP3. MP3 står for MPEG Audio Layer 3. MP3 er et populært lydformat med høy kvalitet som har fått stor utbredelse. Man pleier ofte å rippe cd-platene med MP3-filer. Dette gir gode kompresjoner i dette filformatet . Gir god lyd og er relativt liten størrelse. WMA- formatet er windows eget komprimerte lydfromat. WMA står for Windows Media Audio.

newsPhoto_video.jpg

Video

Codec er sammensatt av to ord: coder og decoder. Når en videodatastrøm pakkes ned for å eksempelvis legges ut på Internett komprimeres den etter noen ”koder”. Når videoen skal åpnes til en datamaskin, må man ha riktig dekoder for å pakke ut dataene igjen. Vi sier at det trengs riktig kodek på maskinen som skal spille av filmen. Altså den samme kodeken. Noen kodeker komprimerer bedre enn andre, men dette er ikke god grunn til å velge kodek. Enda viktigere er det at kodeken har stor utbredelse. Og er tilgjengelig på maskinene til dem som skal se filmen eller er lett tilgjengelig for nedlastning. Valget av kodek bestemmer hva slags filtype filmen får.

Basisbok IT 1, kapittel 17, s. 144 - 146

Krav til og vurdere nettsteder: Det er mange faktorer man skal ta hensyn til når man skal vurdere et nettsted. Ut i fra brukergrensesnitt, tilgjengelighet og vedlikehold har vi satt opp denne skjemaen med punkter som du kan vurdere et nettsted ut i fra.

VURDERINGSSKJEMA

Hovedtema: Moment: Vurdering:

Brukergrensesnitt til GAS
Tekst
Bruk av ingress
Overskrifter
Tekstmengde
Ordvalg
Hyderkoplinger (metode)
Skrifttype (størrelse & farge)
Tittellinje
Bruk av ikoner
Navigasjonssystem
Bildebruk
Fargebruk
Bruk av lyd
Bruk av animasjoner
Bruk av film
Tilgjengelighet
Domenenavn
Metainformasjon
Krav til plug-ins
Nettleserkompatibilitet
Filstørrelse & båndbredde (nedlasting)
Vedlikehold
Valg verktøy
Filstruktur
Publiseringsløsning
Standardisert og optimalsert kode

Oppsumeringsskjema: Etter å ha vurdert et nettsted ut i fra punkter oppgitt i vurderingsskjema kan det hende at man sitter igjen med mye tekst, derfor kan det være greit med en oppsumeringsskjema som oppsummere alt kort. Du kan huke av for Ok for aktuelle momenter.

OPPSUMERINGSSKJEMA

Hovedtema: Moment: Ok

Brukergrensesnitt
Tekst
Bruk av ikoner
Navigasjonssystem
Bildebruk
Fargebruk
Bruk av lyd
Bruk av animasjoner
Bruk av film
Tilgjenglighet
Domenenavn
Metainformasjon
Krav til plug-ins
Nettleserkompatbilitet
Filstørrelse
Språk
Vedlikehold
Valgt verktøy
Filstruktur
Publiseringsløsning
Standardisert og optimalisert kode

Følgende elever er forfattere av denne siden: Nitasha, Luxy, Theebiga