Nettsteder og multimedier. Kompetansemål : 3

Brukergrensesnitt

Brukergrensesnitt er måten maskinen og programmet kommuniserer med brukeren på, f.eks. tekst, grafikk, lys, kommandoer, menyvalg, museklikk osv. (interessert? les videre da vel!)

Når vi lager en nettside er det viktig å tenke på brukegrenesnitt, som går ut på å tilpasse nettsiden til mottakeren. Innenfor informasjonsteknologi bruker vi GAS-prinsippet, som er en forkortelse for Goals , Audience og Scope.

Goals = hva du vil oppnå - hvorfor vi utvikler denne nettsiden
Audience = hvem målgruppen er
Scope = hva hovedinnholdet er

Eksempel på en god nettside: http://lordoftherings.net/

330g49l.png

Her kan vi se god bruk av brukergrensesnitt. God oversikt, lett og behagelig å lese.

Eksempel på dårlig bruk av brukergrensesnitt: http://www.angelfire.com/super/badwebs/

2qvbhhi.png

Her demonstrerer vi hvordan irriterende bakgrunn og ikoner kan forstyrre leseren.

Overskrift/Ordvalg

Først og fremst er det viktig med en fengende overskrift, som også sier noe sentralt om teksten. Overskriften har en sentral rolle og er med på å strukturere teksten. samtidig er også avsnittene viktig, som gjør teksten mer luftig å lese. Ordvalgene skal være tilpasset målgruppa. f. eks. i en forskningsrelatert side, trenger ikke forfatteren å forklare alle kompliserte begreper. I en side som er ment for barn, bør forfatteren ta hensyn til at mindreårige skal kunne forstå. Det er lite nyttig med et fancy design eller andre artige funksjoner, hvis ikke innholdet er godt! For selv om en nettside har dårlig struktur og design, vil vi fortsette å lese på den om den er interessant. Vi bruker ordtaket "Content is king".

Tekst

Tekst som er markert med blått, eller understreket får leseren automatisk til å tenkte at dette er en lenke. Prøv derfor å unngå dette, HVIS det ikke er en lenke. BARE STORE BOKSTAVER er vanskelig å lese, enn en tekst som er skrevet med både små og store bokstaver. Det er også mye lettere å lese mørk tekst med lysere bakgrunn. Husk målgruppen du skriver for! Er det eldre, som kan ha svakket synet, eller hørselen, må du tilpasse siden for dem. Eks. større tekst eller syntetisk tale.

Vi må huske å holde oss langt unna sammenhengende tekster på nettsider, dersom de fleste brukerne pleier å skumlese tekst på skjerm. Brukerne som leser tekst på skjerm er ikke like tålmodige som personer som leser bøker. Derfor vil liten skrift kunne virke irriterende å lese over lengre tid. Dette kan virke demotiverende å lese. Det er også viktig å passe på font og farger. Vi skiller mellom seriffer og sans-seriffer. Der seriffer har "føtter" på bokstavene (eks. Times New Roman), mens sans-siffer (eks. Venda) ikke har dette. Skrifttypen seriff bruker vi på tekster skrevet ut i papir, mens sans-seriff er godt egnet for skjerm.

Navigasjon

Ikoner gjør det lettere å navigere på siden, men det er viktig at de har en sammenheng med teksten. Ikoner skal være lette å antyde etter utseende. Navigasjonssystemet bør ikke ta mer plass enn 20% av siden. Samtidig bør også navigasjonene vises på samme sted, på samtlige sider, slik at leseren slipper å lete etter veien videre eller tilbake

Bilder/Sanger

Noe av det viktigste med å bruke bilder på en nettside, er at opplastningstiden ikke blir for lang, noe som kan virke demotiverende for leseren. Skal du ha en sang/lyd/opptak på en nettside, så burde brukeren ha valget når den skal spilles av, pause og eventuelt stoppes. Musikken/lydopptaket bør ikke starte automatisk

Kilder

Basisbok IT 1, kapittel 11, s. 100 - 115

Add a New Comment