Nettsteder og multimedier. Kompetansemål : 2

2. Å planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter


Å planlegge nettsteder

I dagens digitale samfunn har det blitt utviklet en mengde med nettsider de siste tyve årene. Det er snakk om nettsider som tjener avisbransjen, ulike firmaer som forsøker å selge, nettsider som informerer om utgivelser av spill, musikk, bøker etc., og til og med nettsider som er ment for personlig bruk. Mange av disse nettstedene tar i bruk såkalte multimediekomponenter, som innebærer lyd- og videoavspillere, animasjoner, tekst osv.. Når alt kommer til alt, hvor er det man begynner når man skal lage et nettsted? I denne delen, skal det bli tatt for seg hvordan å planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter.

Planlegging

Det er en rekke ting man bør ta i betraktning ved planlegging av nettsteder som inneholder multimedia. Først og fremst må man ha et bestemt mål med nettstedet, hvorfor utvikler du dette nettstedet og hva vil du oppnå? (Goals). Deretter burde du tenke på hvem nettstedet er ment for (Audience), og til slutt hva hovedinnholdet skal være (Scope). Dette er med på å danne en helhetlig oversikt, og det vil bli lettere å organisere arbeidet siden.

Når GAS er bestemt, blir det neste å finne ut hva nettstedet skal hete (også kalt domenenavn). Det er mest gunstig at dette er kort og at det passer med hovedinnholdet i nettstedet. Grunnen er at det skal være lett å huske og at det skal være meningsbærende slik at man sikrer seg folk fra den gunstige målgruppen til å besøke nettstedet. Så fort domenenavnet er fastsatt og nettstedet er koblet opp mot en server, er det klart for utvikling.

Når det kommer til utvikling av nettstedet, er det ikke sikkert at du har den kompetansen som trengs for at nettstedet skal bli akkurat slik du ønsker det. Man burde derfor tenke på å organisere arbeidet mellom de som er med på å utvikle nettstedet (det kan hende det er behov for å leie personer med den riktige kompetansen eventuelt). Dette er spesielt typisk ved utvikling av avanserte nettsteder.

Inndeling av arbeidsoppgaver innebærer at visse personer jobber innenfor bestemte arbeidsområder. Noen har ansvaret for designet av nettstedet, andre er lydansvarlige, noen tar for seg film osv.. Samtidig må det befinne seg en prosjektleder som tar ansvaret for at utviklingen av nettstedet drives fremover. Han/hun planlegger også økonomien om nødvendig. En absolutt nødvendighet er å ha en med høy teknisk kompetanse som setter sammen nettstedet ut i fra de avgjørelsene som ble tatt i de ulike gruppene. Dette er avgjørelser som, hvordan nettstedet skal se ut (fargevalg, navigasjon, oppsett), hvilke typer filmer, fotografier som skal være med osv.. De som setter sammen alle elementene til et komplett nettsted kalles for utviklere. Samtidig som man ferdigstiller nettstedet, er det viktig å tenke på strukturen til programmeringen i forhold til hvor lett det skal være å oppdatere nettstedet siden.

Prosjektstyring

Når man skal starte et større prosjekt er det viktig at flere personer får ansvar for ulike deloppgaver. Hver deloppgave må ha en planlagt varighet og enkelte deloppgaver er avhengig av hverandre, f.eks. kan man ikke starte filmredigeringsarbeidet, uten å ha på plass selve filmopptaket, og en overføring til datamaskinen.

I et stort prosjekt kan det bli mange deloppgaver og vanskelig å holde oversikt over hvem som gjør hva. Derfor finnes det flere ulike prosjektstyringsverktøy på markedet. Det disse verktøyene gjør er å registrere antall prosjektdeltakere, deloppgaver og varigheten til vær deloppgave. disse verktøyene gjør det lett å styre og endre prosjekter underveis på en enkel og lettfattelig måte, og man kan også lettere se hvilke deloppgaver som er avhengige av hverandre og dermed sørge for en felles frist i forhold til hverandre.

Ofte i slike prosjekter er det slik at prosjektet deles opp i flere etapper. En fullført etappe vil kalles for en milepæl. Dersom man har en rekke aktiviteter etter hverandre som må være ferdig til planlagt tid, har vi en kritisk vei.

Kilder

http://www.snl.no/brukergrensesnitt/IT

IT 1, Basisbok for Informasjonsteknologi 1, kapittel 12 & 14

Add a New Comment