Nettsteder og multimedier. Kompetansemål : 1

1. Gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

•Basisbok IT 1, kapittel 9, s. 85 - 90
•Basisbok IT 1, kapittel 10, s. 91 - 99

Følgende elever er forfattere av denne siden: Erik

Den kalde krigen førte mye med seg. Også internett.
I 1960 koblet forsvaret i USA flere datamaskiner sammen og lagde ARPAnet. Grunntanken hvordan de ble koblet sammen er bakgrunnen for internettet som vi skjenner det i dag. Protokollen som ble brukt var TCP/IP, og muliggjorde å sende data selv om en maskin skulle bli slått ut i nettverket. Et eget markeringsspråk ble også senere utviklet kalt HTML som muliggjorde at en kunne lage webdokumenter eller nettsteder med hyperlenker. Senere ble HTTP utviklet så en kunne lenke seg fra side til side uten å tenke på hvilken maskin informasjonen lå på.

Alle maskiner tilkoblet internett bruker TCP/IP protokollen. TCP sørger for forbindelsen og overføring av datapakker, mens IP sørger for en unik adressering. Dette settet med regler for oppkobling, dataoverføring og frakobling som gjør gjør det mulig for maskiner i et nettverk å kommunisere.

En IP-adresse skiller maskinene ifra hverandre med en unik adresse slik at andre maskiner kan kommunisere med en maskin. Siden det er vanskelig å huske slike adresser ettersom de består av en rekke med tall, er det utviklet et system der man får et tilhørende navn til adressen, også kalt et domenenavn eller en URl. F eks. www.matglede.no isteden for 212.4.37.36.

For å se innholdet på nettet brukes en nettleser. Den tolker koden som utgjør en nettside før den vises fram. En nettside kan vises forskjellig i forskjellige nettlesere utfra hvilke standarder de støtter og hvordan siden er kodet. Plugins er også med på å endre nettleseropplevelsen. For å vise f eks. flash eller java må en ha en plugin som tolker og viser koden.

Cookies er små informasjonskapsler som lagres på pcen din. De forteller nettsiden dine preferanser enten det gjelder søkevaner eller tilpassing av siden. Reklame drar ofte nytte av dette.

Noen benevninger:

WWW – World Wide Web

HTML – Hyper Text Markup Language

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol

TCP – Transmission Control Protocol

IP – Internet Protocol

URL – Uniform Resource Locator

Add a New Comment