Digital samtid. Kompetansemål : 6

6. Beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser

  • Basisbok IT 1, kapittel 1, s. 8 – 20

Hva er informasjonsteknologi muligheter og konsekvenser?

I verden skjer det store endringer innenfor informasjonenteknologien som har virkning på arbeids- og samfunnsliv. De nye digitale hjelpemiddelene skaper nye muligheter for mennesker f.eks. arbeid hjemme, være mer hjemme med barna, postbanken osv. Det skjer en stille revolusjon som stadig utvikles med både fordeler og ulemper.

Digitalisering i arbeidslivet

hjemmekontor08062314_83419e.jpg

I dag er bruk av internett en viktig del av hverdagslivet. Informasjonsteknologi er blitt en del av hverdagen for mage arbeidstakere. Med stadig økning av antall bruk av internett kan vi regne med at internett vil bli en sentral virkemiddel i verden. Men det finnes også ulemper ved fjernarbeider som det også kalles.

Fordeler

Først og fremst kan fordelen med bruk av internett være ta man sparer tid og penger på å ta kontakt med noen, reiser, sende brev osv. Dette fører også til at samfunnet sparer for forurensninger ved mindre bruk av bilkjøring og rushtrafikk. Jo mer tid man sparer, jo mer tid kan man bruke på familien og hjemmemiljøet.
En annen ting som er fordel når det gjelder bruk av informasjonsteknologien i arbeidslivet, kan være at man kan bosette seg på steder som man har lyst, uten å tenke på arbeidsmuligheter på stedet. Dette fører til at bosetting i utkantstrøken øker, samtidig øker også arbeidsledigheten i byene.

Ulemper

På en annen side finnes det også ulemper ved hjemmekontor. For det første stilles det store krav til selvdisiplin . Man mister etterhvert de sosiale diskusjonene, og kontakt til arbeidsmiljøet i virksomheten. Tilslutt oppstår det også økt produktivitet for fjernarbeid. Dette kans skyldes av at de fleste jobber mer enn den arbeidsavtalen som er avtalt.

Konklusjon

Som vi ser kan det være fordel ved å bruke informasjonsteknolgien som hjemmekontor. Samtidig kan det også oppstå ulemper som kan være
årsaken til at det er abolutt alle som jobber med informasjonsteknologien. Vi kan dermed konkludere at det mest effektive blant de fleste arbeidstakere som er fornøyd med bruk av fjernarbeid, er å veksle mellom fjernarbeid og arbeidplassen i virksomheten. Dermed kan de holde kontakt med kollegaene, samtidig arbeidet med fjernarbeid til tider og steder som de passer best.

Digitalisering i samfunn og privatliv

Det er vansklig å beskrive alle konsekvenser av digitalisering i samfunnet og privatlivet. Vi kan utentivil likevel si at vi ser store endringer og vi kommer til å se enda flere endringer og enda større endringer. Vi mennesker forandrer stadig adferd etter hvert som vi bruker de nye digetale hjelpemidlene. Med nye tjenester og produkter.

Digitaliserin gjør mennesker tilgjengelig

Typisk for digitalisering er det gjør oss mennesker mer tilgjengelig til alle døgnstider, uansett hvor vi er. Hvor mange ungdommer er det ikke i løpe av natten som spiller online på pc'n eller er ute å ringer muttern eller fattern for å høre om de kan hente dem. Å ha disse tjenestene tilgjengelig gjør det enklere uansett hvor du er. Det kan så klart snakkes om hvorvidt dette er bra for ungdommen spesielt pc'n. Ungdommen bruker spesielt mye tid foran pc skjermen og mindre tid ute med venner. Det er ikke som før når ungdommen var tvunget til leke ute, når verden ikke var så utviklet som den er nå. Mobiltelefonen kan og misbrukes på forskjellige måter som for eksempel ved mobbing. Mobbing ved bruke av mobil telefon er et stort problem blant ungdommen, men også blant de voksene. Setninger skrevet ved bruk av mobiltelefon eller andre chatte tjenster kan virke mer sårende enn vi vil ha det til. Mange av de skrevene setningene utfylles gjerne med tegn og det er vanskelig for avsenderen og få uttrykt seg på den måten han egentlig mener. Dette er noe vi mennesker ikke bryr oss om siden vi ikke orker å gå bort til den personen det gjelder å bare si det vi vil.

GPS på mobiltelefonen?

Er det smart å ha GPS på mobiltelefonen ? Å ha GPS på mobiltelefonen åpner hele tiden til at sjefen kan ha over sikt over hvor du er til enhver tid, men samtidig er det nyttig når du skal finne et ukjent sted. Vi mennesker synes nok det er bedre med sporing av pakker som ikke har noen avsender eller sporing av sjeldne dyr er bedre bruk av GPS enn at sjefen til enhver tid skal kunne vite hvor en er. Mange bruker navigasjons systemer på mobilen uten at det er mulig å overvåke seg. Det kan også være nyttig med GPS for å lokalisere en mistet mobil vis det er muligheter for det.

Se side 16 for mer forklaring av punktetene.

Konklusjon

Kanskje truer feil bruk av digetaliseringen privatlivets fred og samfunnet utvikling? Dersom vi også ser på uthenging av personer på internett og mobbing gjennom SMS og MMS, aner vi at vi bør være besviste på hvordan vi håndterer våre nye muligheter. Får vi en enklere hverdag med stadig flere og bedre digitale tilbud? Svaret må nok være ubetinget jafor dem som klarer og beherske bruken og ser mulighetene. For ekesempel å betale regningerfra pc'n eller mobiltelefon gjør at vi slipper unødvendig forsinkelser og skranker med kø. Det kan ramses opp flere muligeter som gjør digitaliseringen nyttig ved riktig bruk.

  • Forenkler bruk av tjenester
  • Teknologi som gjør samfunnet trygger og sikrere
  • Tilgjengelighet

Noen negative ulemper.

  • Nye kriminelle handlinger
  • Barneporno
  • Arbeidplasser forsvinner
  • Gambling
  • Politiet mister mye av makten

Vi vil ha din mening!

Add a New Comment