Digital samtid. Kompetansemål: 5

5. Gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi
•Basisbok IT 1, kapittel 7, s. 65 - 72
Følgende elever har ansvar for denne siden: Faraz og Casper

1 - Lov om Opphavsrett

Med åndsverk mener åndsverkloven «litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver form
og uansett uttrykksmåte og uttrykksform.»
Det er kun opphavsmann som kan lage flere eksemplarer av et verk.
Åndsverk er ikke begrenset for all fremtid, men har en begrenset vernetid.
De fleste åndsverk er vernet i 70 år etter opphavsmannens død.

1.1 - Vanlige brudd på opphavsrettloven, man kanskje ikke tenker over

Mange bildemotiver er beskyttet av opphavsrett. Dette kan være f.eks. malerier, statuer osv.
Bilder funnet på nettet er opphavsrettbeskyttet.
Egne opptak av andres sanger er brudd på opphavsrettsloven.
Legge ut sanger du har kjøpt er også ulovlig.
Dine egne fotografier av andre mennesker kan ikke legges ut, uten deres samtykke.

2 - Fildeling

Fildeling er deling av datafiler. Det deles ofte opp i to kategorier, lovlig fildeling og ulovlig fildeling.

2.1 - Ulovlig fildeling over internett

Som internettjeneste viser fildeling til ordninger som lar en bruker eksponere filer på egen harddisk til søk og nedlasting fra andre Internettbrukere. Fildelingstjenester organiseres rundt bestemte nettsteder, og innebærer gjerne at man laster ned en spesiell programvare for å søke hos andre, og avgrense sin egen eksponering. Eksempler på populære fildelingsprogrammer er Frostwire, LimeWire og BitTorrent.

Den første av mange fildelingstjenester som oppnådde stor popularitet, var Napster i 1999. Da det ble avdekket at mange av filene som sirkulerte i Napster-systemet var kopiert uten lov, fikk musikkbransjen stanset Napster 2001. film- og musikkbransjen bl.a. er opptatt av å kombinere fildeling med rettighetskontroll.

2.2 - Lovlig fildeling over internett

Fildeling er ikke nødvendigvis ulovlig. Det finnes mange fildelingsprogrammer som gjør det samme som mange av de ulovlige, men her må man ofte betale for å få filene. Disse pengene går så tilbake til de som har opphavsretten på filene. Itunes er et godt eksempel på dette.

2.3 - Kampen mot ulovlig fildeling

Bruk av lovverk og løsninger som Opendisc er noen virkemidler som benyttes i kampen mot
piratkopiering og ulovlig fildeling. En tredje innfallsvinkel er å benytte teknologien.
DRM – digital rights management er en fellesbetegnelse på teknologi som benyttes for å
forhindre ulovlig kopiering og i neste omgang, distribusjon av digitalt materiale. Kopisperren
Content Scrambling System (CSS) på DVD-er er et eksempel på slik teknologi.

Dataspillindustrien sliter også mye med piratkopiering av spillene, spesielt på PC.
De fleste PC-spill har en funksjon som gjør at spillet ikke kan kjøres uten å ha discen i dataen.
Dette er det også blitt funnet veier rundt, da man kan installere programmer som MagicDisc og Deamon Tools. Disse programmene får dataen til å registrere flere ekstra DVD-stasjoner i dataen. Man legger så inn en spesifikk fil i dette programmet, og dataen registrerer det som at discen står i.
Også dette er det funnet våpen mot, men nye veier rundt finnes kjapt mot disse og.

3 - Personvernopplysninger

Med personvernopplysninger menes informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en person.
Vi skiller mellom vanlige personopplysninger og sensitive personopplysninger.
Sensitive personopplysninger er opplysninger om politisk oppfatning, religiøs oppfatning, opplysninger om straffbare handlinger, helse og seksuelle forhold.
Det finnes en egen lov som regulerer hvordan slike data kan brukes og
lagres; personvernloven.

3.1 - Personvernloven

Datatilsynet er en organisasjon som blant annet arbeider med å sikre at denne loven blir fulgt. Dersom en organisasjon ønsker å registrere sensitive personopplysninger, må de søke om
tillatelse hos Datatilsynet. Som forbruker har du krav på å vite hva de ulike firmaene har
lagret av opplysninger om deg. Personvernloven regulerer også slike forhold som hvorvidt en sjef kan lese ansattes e-poster eller ikke eller om han eller hun kan gå igjennom private
filer. I hovedsak er det slik at dette ikke er tillatt, og Datatilsynet har vært inne i flere saker knyttet til dette. Kameraovervåkning er ikke tillat på noe sted, ved mindre det er nødvendig.

4 - Nettvett

Det er mange på nettet som ikke er så gamle, og ikke er klar over faren ved å bruke internett. Det er mange organisasjoner som jobber for å øke bevistheten til unge på nett, om farene som ligger der.

4.1 - SAFT

Forkortelsen SAFT står for Safety, Awareness, Facts and Tools og er et europeisk prosjekt som har som mål å lære barn og ungdom opp i sikker og ansvarlig internettbruk.

4.2 - Barnevakten

Barnevakten er en annen organisasjon som arbeider med liknende tema. Denne organisasjonen
gjør det de kan for å passe på barn på nettet, og hindre at folk med uhederlige intensjoner kommer i kontakt med dem.

5 - Etikk på nettet

Det å kjenne til og ha tilgang til ny teknologi er en stor fordel og du kan oppnå mye med riktig bruk av dette. Dessverre er det slik at enkelte også benytter seg av teknologien for å skade andre.
Internett er "ingenmannsland" og folk som kan mye om nett, kan faktisk gjøre akkurat hva de vil.
Det er ingen stor utfordring for en god "hacker" å ta seg inn i personlige epostkontoer og bruke hva de vil der, på hvilken måte de vil.

5.1 - Internett-terrorister

I 2010 fikk en organisasjon med over 50.000 medlemmer virkelig vist seg frem. Denne gruppen kaller seg selv for "Anonymous", da de ikke kan finnes, ved hjelp av proxyservere over hele verden. Disse proxyserverne sender all nett-trafikk via dem og til destinasjonen. All informasjon om brukerne av proxyserverne slettes umiddelbart og er umulig å spore tilbake. På denne måten har de friheten til å gjøre hva de vil. Da Julian Assange, eieren av WikiLeaks, ble fengslet for å ha spredd mye sensitiv lekket informasjon, sluttet PayPal, Mastercard og Visa å gjøre det mulig å sende finansiell støtte til siden. Dette tok ikke Anonymous godt, og svarte med å krasje alle nettsidene deres, og verden var for uten de tidligere nevnte sidene i flere dager, noe som skapte store problemer for næringslivet. Sidene ga opp og ba om fred, og gjennåpnet betalinger til WikiLeaks.

Anonymous_Flag.svg

Kilder:
http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_and_terrorism

Add a New Comment