Digital samtid. Kompetansemål: 4

4. Gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter

•Basisbok IT 1, kapittel 6, s. 60 - 64

Følgende elever har ansvar for denne siden: Alikan, Hani