Digital samtid. Kompetansemål: 1

1. Beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten

  • Basisbok IT 1, kapittel 3, s. 28 - 35
  • Basisbok IT 1, kapittel 4, s. 41 - 52
  • Basisbok IT 1, kapittel 5, s. 53 – 59

Følgende elever er forfattere av denne siden: Audun, Jakob, Sverre

* Basisbok IT 1, kapittel 3, s. 28 - 35

En beskrivelse av ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåtene:

microphone.jpg

Digital lyd:

Lyd er en variasjon i lufttrykket som ørene våre fanger opp. Når vi bruker en mikrofon, fanger denne opp de samme trykkvariasjonene og gjør dem om til elektriske signaler. Disse signalene vil variereri takt med lyden og er et analogt signal.
For å gjøre et analogt signal om til et digitalt blir signalet målt med jevne mellomrom (Samplet). For hver gang et signal blir målt, får vi en tallverdi som vi kan lagre digitalt. Gjenskaping av analoge signaler handler om å gjenta denne prosessen mange nok ganger slik at vi kan gjenskape signalet ut i fra tallverdiene. Hvor ofte vi sampler et analogt signal, måles i Hertz. En samplingsrate på 8 KHz betyr at det foretas 8 tusen målinger per sekund.

Digital_Video_Camera.jpg

Digital video:

Video lagres på samme måte som lyd, digitalt. Vi har forskjellige standarder for digital video, som DV(Videokamera), MPEG-2 og MPEG-4. De fleste videokameraer i dag er digitale og følger DV-standarden. Kameraet bruker en CCD-brikke for å registrere bilder på samme måte som et digitalt fotoapparat. Forskjellen er at videokameraet tar mange bilder (25 bilder i sekundet) slik at det blir bevegelige bilder.
Et annet eksempel på digital video er DVD-platen. DVD (DIGITAL VERSATILE DISK) benytter samme type teknologi som CD-plater, men ”gropene” i platen er mindre slik at det er plass til 4,7 GB på en side. HD DVD er en ny generasjon av DVD’en hvor lagringskapasiteten er høyere. Blue-ray har igjen enda høyere lagringskapasitet. Navnet blue-ray kommer fra den blå laserstrålen som brukes for å lese platene.

digital-tv-multicasting.gif

TV

TV-sendinger har nå blitt digitale. Etter at det analoge bakkenettet stengte i Norge i fjor, sendes nå alle signaler enten digitalt, eller delvis digitalt. For TV-sendinger via satellitt er så å si alt digitalt. I kabel-TV sendes det delvis digitalt. Ved å digitalisere signalene får man plass til flere kanaler på like mye plass. De kanalene som får plass i det som før tilsvarte en analog kanal kaller vi en signalpakke eller MUX (Multiplekser). I dag brukes en MPEG-2 kobling som gir plass til 6-7 kanaler i hver kanalpakke. En annen mulighet er å bruke en MPEG-4 kobling som vil gi plass til 15-20 kanaler, eller 4 HD-kanaler. Digitale TV-signaler gir også muligheter for ekstrafunksjoner som teksting på flere språk, programoversikter og betal-TV.

Uavhengig av hvilke signaler som sendes brukes det samme prinsippet for de digitale sendingene. Det brukes en MPEG-2 eller en MPEG-4 kobling for å komprimere signalene. For å ta i mot signalene kreves en mottaker som kan dekode MPEG-dataene til et signal som TV-apparatet kan vise. Mottakeren må være stilt inn på enten antenne, kabel-TV eller parabol.

* Basisbok IT 1, kapittel 4, s. 41 - 52

images?q=tbn:ANd9GcSUOpleCk_6NMeWNh6MneTfGubHIFQXQHoddwsNGguLIXOPRSErsQ

Maskinvare i en PC:

Et pc-kabinett inneholder viktige komponenter og tilkoplingskontakter som til sammen utgjør en datamaskin. Prosessoren er hjernen i en datamaskin. Det er her alle beregningene foretas. Prosessoren bruker minnet for å lagre data midlertidig. Harddisken brukes for å lagre data som skal beholdes når maskinen skrus av. De fleste komponentene finner du på hovedkortet, her finner vi alt fra mikroprosessorer, minne, kontrollkretser og tilkoplinger. Minnekortet i en datamaskin er bygd opp av elektroniske minnebrikker som har den egenskapen at de husker data selv om vi skrur av strømmen. Disse kalles gjerne Flash RAM. (random access memory)
Så å si alle PC-skjermer som selges i dag, er flatskjermer basert på LCD-teknologi. En flatskjerm er delt opp i faste punkter, for eksempel 1280x1024 punkter. Hvert punkt er igjen delt inn i tre med hver sin farge (rødt, grønt og blått). På den måten kan hvert punkt gjengi alle farger, fordi LCD-teknologien (liquid crystals displays, dvs flytende krystallskjermer) baserer seg på en teknikk som gjør det mulig å åpne og stenge for lysgjennomgangen ved å skru av og på strømmen i hvert krystall.

USB:

En USB-enhet er en metode å koble sammen ekstrautstyr og pc. Før i tiden trengte man egne tilkoblinger for eksempel mus og tastatur. En PC kan ha flere USB porter innebygd slik at PCen kan kobles til flere USB-enheter samtidig. Om vi trenger flere porter, kan vi bruke en USB hub, med flere porter innbygd. I praksis kan vi derimot koble sammen 127 enheter til en port, men vi bruker til vanlig bare en port per enhet.
USB-bussen kan overføre data i en makshastighet på 480 Mbit/s, noe som tilsier at man kan overføre data i store mengder. Det kan også gå strøm gjennom USB-porten, slik at man slipper å ha en separat strømkilde.

* Basisbok IT 1, kapittel 5, s. 53 – 59

Operativsystem:

Alle datamaskiner er avhengig av et operativsystem. Et operativsystem er et program eller rettere sagt en samling av programmer som styrer og kontrollerer arbeidet i datamaskinen. Når du starter datamaskinen, blir deler av operativsystemet kopiert fra harddisken til minnet i maskinen. Grovt sett kan et operativsystem deles inn i fire hoveddeler: grunnleggende rutinger, filsystemet, hjelpeprogrammer og brukergrensesnitt.
De grunnleggende rutinene holder orden på hvordan de programmene vi bruker, blir utført. Filsystemet holder orden på oppgaver som organisering, lagring og gjenfinning av filer. Hjelpeprogrammene hjelper mange av funksjonene på en datamaskin. Det trengs ofte mer enn et program for å vise bilder på skjermen, skrive ut og få fram lyd. Brukergrensesnittet bruker objekter som vinduer, menyer og symboler for å forenkle datamaskinen for brukeren. Brukergrensesnittet er med andre ord objektsorientert. De gamle operativsystemene var kommandoorientert. Her måtte brukeren skrive inn en kommando på kommandolinjen, før en kommando kunne utføres.

images?q=tbn:ANd9GcQDynT1Oar26kvwQi9EvwHAELpyfCyWxbpu9fp-D3Dbl4VJDVPQ

Windows XP

Windows XP er i skrivende stund det mest brukte operativsystemet, men mange vil nok eter hvert gå over til noen av Microsofts nyeste operativsystemer, for eksempel Windows Vista. XP finnes i to versjoner, XP Professional og XP Home for henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet.

Windows Vista

Windows Vista er forbedret på en rekke områder, både med tanke på sikkerhet og stabilitet, men også nye og bedre funksjoner for multimedia og brukergrensesnitt.

images?q=tbn:ANd9GcT5gTjdyIANGynQNea_Jnw_T_nYUc3qRohbZpdAw1dy1a8yAxWy_w

Mac OS X

Egentlig var Apple først ute med et operativsystem med grafisk grensesnitt og vinduer. Mac OS X er navnet på det operativsystemet som Apple lanserte for Macintosh våren 2001. Programmet benytter konsekvent vinduer, menyer og symboler og gir et fullverdig grafisk brukergrensesnitt.

Add a New Comment