Velkommen til IT 1 fagside

Prosjekt Wiki ”lærebok i utvalgte LP mål”

1. Digital samtid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
1. beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
Basisbok IT 1, kapittel 3, s. 28 - 35
Basisbok IT 1, kapittel 4, s. 41 - 52
Basisbok IT 1, kapittel 5, s. 53 – 59
Elever:Audun, Jacob, Sverre
2. forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
Basisbok IT 1, kapittel 2, s. 21 – 27
Elever: Odin, Marte, Vilde
3. gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer
Basisbok IT 1, kapittel 3, s. 36 - 40
Basisbok IT 1, kapittel 4, s. 50 – 52
Elever: Luc, Øyvind
4. gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter
Basisbok IT 1, kapittel 6, s. 60 – 64
Elever: Alikan, Hani
5. gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi
Basisbok IT 1, kapittel 7, s. 65 - 7
6. beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser
Basisbok IT 1, kapittel 1, s. 8 – 20
Elever: Anujan, Nima, Øystein
7. beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden
Basisbok IT 1, kapittel 8, s. 75 - 84

2. Nettsteder og multimedier

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
1. gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett
Basisbok IT 1, kapittel 9, s. 85 - 90
Elever: Erik
Basisbok IT 1, kapittel 10, s. 91 - 99
2. planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter
Basisbok IT 1, kapittel 11, s. 100 - 115
Basisbok IT 1, kapittel 12, s. 116 -121
Basisbok IT 1, kapittel 14, s. 129 – 133
Elever: Adrian, Mohamed
3. utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt
Basisbok IT-1, kapittel 11, s. 100 – 115
Basisbok IT-1, kapittel 12, s. 116 - 122
Elever: Bartek, Luam
4. redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
undervisning uke 7
5. organisere og begrunne filstrukturen for nettsteder
Basisbok IT-1, kapittel 13, s. 122 – 128
Elever: Lars Chr, Thomas E
6. sette opp krav til og vurdere nettsteder
Basisbok IT 1, kapittel 15, s. 134 - 138
Basisbok IT 1, kapittel 16, s. 139 - 143
Basisbok IT 1, kapittel 17, s. 144 – 146
Elever: Nitasha, Luxy, Theebiga